Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2016

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΤΗΝ ΣΠΙΑΤΖΑ

Μία ώρα ήταν αρκετή να πλημμυρίσουν μερικές γειτονιές στην Σπιάτζα.
Ήταν γύρω στις 7:45 το πρωί